NameHelena HAMERS,x25may1890 Dirk DEDEN
Birth29 Nov 1861, Sneek, prov. Frl, Netherlands
Death2 Jan 1951, Alkmaar, Prov.NH., Netherlands
Occupationdienstbode, huishoudster/housekeeper, in Sneek, prov.Frl., Netherlands
Religionrc
Spouses
Birth18 May 1861, Sneek, prov. Frl, Netherlands
Death24 Aug 1934, Alkmaar, Prov.NH., Netherlands
Occupationsuikerwerker Tonnema fabriek/factory in Sneek.
Religionrc
Marriage(Sunday) 25 May 1890, Sneek, prov. Frl, Netherlands
ChildrenIda Anna (1891-1905)
 Cecilia (1893-1965)
 Anna (1895-1986)
 Petrus (1897-1979)
 Johan (1899-1981)
Notes for Helena HAMERS,x25may1890 Dirk DEDEN

Dirk DEDEN, geboren te Sneek 18 mei 1861, suikerwerker-kandijkoker Tonnema suikerwarenfabriek te Sneek; na zijn pensionering met zijn echtgenote verhuisd van Sneek naar Alkmaar in april 1930; overleden in zijn laatste woonplaats Alkmaar 24 augustus 1934, hij werd begraven aldaar in het familiegraf "Deden". Gehuwd te Sneek 25 mei 1890 met: Helena HAMERS, geboren te Sneek 29 november 1861, gezinsverzorgster, overleden in haar laatste woonplaats Alkmaar op 2 januari 1951, zij werd begraven aldaar in het familiegraf "DEDEN". / bronnen/sources > websites www.genlias.nl, www.tresoar.nl, details: Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom). Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries Historisch en Letterkundig Centrum; Frisian Historical and Literary Centre). Algemeen: Toegangnr: 30-34. Inventarisnr: 2030. Gemeente: Sneek. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 43. Datum: 25-05-1890. Bruidegom: Dirk Deden. Bruid: Helena Hamers. //
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend / From this marriage five children are known:

1. Ida Anna DEDEN, geboren te Sneek 22 mei 1891, 's morgens om negen uur, dochter van Dirk DEDEN, 30 jr, suikerwerker, en Helena HAMERS, zijn huisvrouw zonder beroep, beiden wonende te Sneek; geboorteaangifte door de vader Dirk DEDEN; met twee getuigen: Bernardus de Jongh, 78 jr, commies, en Johannes van Akkeren, 41 jr, stadsbode, beiden wonende te Sneek. (w.g.: D.Deden, B.de Jongh, J.v.Akkeren; geboorteaktenr.138, aktedatum 22 mei 1891 gemeente Sneek). / Ida Anna DEDEN is overleden op 25 juni 1905 te Sneek (leeftijd 14 jaar oud, ongehuwd, geen nageslacht. / The firstborn child, daughter Ida Anna DEDEN: born 22nd May 1891, at nine a.m., in Sneek (province Friesland, The Netherlands), she is deceased in Sneek 25th June 1905, age 14 years old, unmarried, no descendants. //

2. Cecilia DEDEN, geboren 2 juni 1893 te Sneek, dochter van Dirk DEDEN, en zijn huisvrouw Helena HAMERS, echtelieden te Sneek (geboorteaktenr.157 aktedatum 2 juni 1893 gemeente Sneek). / Cecilia DEDEN huwde in haar woonplaats Sneek op 10 oktober 1921 (aktenr.116) met Sipke AGRICOLA, geboren te Lemmer 10 april 1892, sedert juni 1921 wonende te Alkmaar (beiden verhuisd van Sneek naar Alkmaar, inmiddels overleden; uit het huwelijk van het echtpaar AGRICOLA - DEDEN zijn nakomelingen bekend (drie kinderen familienaam AGRICOLA). //

3. Anna DEDEN, geboren 27 mei 1895, des nachts ten half twaalf ure te Sneek, dochter van Dirk DEDEN, 34 jr, suikerwerker, en Helena HAMERS, zijn huisvrouw zonder beroep, beiden wonende te Sneek; geboorteaangifte door de vader Dirk DEDEN; met twee getuigen: Johannes van AKKEREN, 45 jr, stadsbode, en Herre KAMPEN, 35 jr, stadsbode, beiden wonende te Sneek. (w.g.: D.Deden, J.v.Akkeren, H.Kampen; geboorteaktenr.159, aktedatum 28 mei 1895 gemeente Sneek). / 27 Mei 1895 Sneek; huw.bijlagen bij huw.aktenr.12, extract-geb.akte Sneek, uittreksel datum 31 Jan.1930: Den zevenentwintigsten Mei achttienhonderdvijfennegentig is in de gemeente Sneek geboren: Anna, dochter van Dirk Deden en Helena Hamers. //
Anna DEDEN woonde van 29 augustus 1923 tot 7 februari 1924 bij Cecilia, haar oudere gehuwde zuster Cecilia AGRICOLA-DEDEN; de familie AGRICOLA-DEDEN woonde in Alkmaar; Anna DEDEN werkte als winkeljuffrouw in Sneek en Alkmaar; zij verhuisde daarna weer terug naar haar vorige woonplaats Sneek. / Anna DEDEN is daarna gehuwd met: Johannes Cornelis van MEURS, een weduwnaar met kinderen. Uit het huwelijk Van MEURS - DEDEN zijn geen nakomelingen bekend. // 3 March 1930, Sneek, prov.Frl., Netherlands: Anna Deden is gehuwd te Sneek op 3 maart 1930 met de autogeenlasser: Johannes Cornelis van Meurs, autogeenlasser, weduwnaar wonende te Haarlem. Uit het huwelijk van Meurs-Deden zijn geen nakomelingen bekend. // (scan huw.aktenr.12.; familysearch.org, transcr.MCDK) Civilmarriage certificate Nr.12, municipality Sneek, prov.Frl, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Friesland, Sneek, Huwelijken 1930, Image 18 of 147.) Nr.12. Heden den derden Maart negentienhonderddertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sneek in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Cornelis van Meurs, oud achtendertig jaren, autogeenlasscher, geboren en wonende te Haarlem, weduwnaar van Cornelia Maria Mul, meerderjarige zoon van Cornelis van Meurs, overleden en van Geertruida Homan, zonder beroep, wonende te Haarlem, en: Anna Deden, oud vierendertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, meerderjarige dochter van Dirk Deden, loopknecht en van Helena Hamers, zonder beroep, beiden wonende te Sneek. / De afkondigingen betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier en in de gemeente Haarlem op zaterdag den vijftienden Februari dezes jaars. / Ik heb bruidegom en bruid in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat: Johannes Cornelis van Meurs en Anna Deden, bovengenoemd, door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren tegenwoordig: Cornelis Hubertus van Meurs, oud drieënveertig jaren, bankwerker, wonende te Haarlem, broeder van den bruidegom; Sipke Agricola, oud zevenendertig jaren, agent van politie, wonende te Alkmaar, zwager der bruid. / Waarvan akte, welke is voorgelezen. (w.g.: J.C. van Meurs, A. Deden, C. v. Meurs, S. Agricola.) //

4. Petrus DEDEN, geboren 13 januari 1897, des nachts ten drie ure te Sneek, zoon van DIRK DEDEN, 35 jr, suikerwerker, en Helena HAMERS, zijn huisvrouw zonder beroep, beiden wonende te Sneek; geboorteaangifte door de vader Dirk DEDEN; met twee getuigen: Johannes van AKKEREN, 46 jr, stadsbode, en Herre KAMPEN, 37 jr, stadsbode, beiden wonende te Sneek. (w.g.: D.Deden, J.v.Akkeren, H.Kampen; geboorteaktenr.6, aktedatum 13 jan.1897 gemeente Sneek). Petrus DEDEN werkte als PTT-ambtenaar. Petrus DEDEN is overleden op 24 oktober 1979 in zijn woonplaats Sneek, begraven 29 oktober 1979 aldaar als niet-hertrouwde weduwnaar van Sjieuwke JANSE. / Petrus DEDEN huwde te Sneek op 6 juni 1931 met Sjieuwke JANSE, (roepnaam "Sjoeke"), geboren te Irnsum op 6 februari 1902, dienstbode & kinderverzorgster te Sneek, overleden op 3 december 1976 in haar laatste woonplaats Sneek, begraven aldaar als echtgenote van Petrus DEDEN op 7 december 1976 aldaar. Sjieuwke DEDEN-JANSE was een dochter van Sake JANSE, winkelier, slagersbedrijf te Irnsum, en Catharina Agatha KINGMA, echtelieden aldaar; uit het huwelijk JANSE x KINGMA zijn zes kinderen bekend, drie zonen en drie dochters, allen met de familienaam JANSE. / Petrus Deden en zijn echtgenote Sjieuwke Deden-Janse woonden op het adres Ernst Casimirstraat 9 te Sneek. Zij waren bijzonder gastvrij en stonden altijd klaar om anderen te helpen. Uit hun familiekring is onder meer bekend, dat vooral kinderen graag logeerden bij deze aardige oom en tante in hun eengezinswoning met mooie achtertuin en volkstuin die alleen bereikbaar was met een roeiboot. Petrus en Sjieuwke hielden ook veel van hun dieren en van tuinieren op hun volkstuin. Petrus had duiven in een schuur bij hun woonhuis en de kippen liepen vrij te scharrelen bij het kippenhok in de achtertuin. Sjieuwke maakte zelf boter van de niet-afgeroomde melk door Petrus opgehaald bij een boerderij in de omgeving; zij maakte ook vruchtenjams en heerlijke feestelijke gerechten. Na het overlijden van Sjieuwke verhuisde Petrus naar een verzorgingshuis in Sneek; hun woning op het adres Ernst Casimirstraat 9 te Sneek werd verkocht en vervolgens later gesloopt. Petrus Deden en Sjieuwke Deden-Janse zijn begraven op het RK Kerkhof te Sneek. Van dit echtpaar is geen nageslacht bekend. //

5. Johan DEDEN, geboren te Sneek 7 juli 1899, des avonds ten zeven ure te Sneek, zoon van DIRK DEDEN, 38 jr, suikerwerker, en Helena HAMERS, zijn huisvrouw zonder beroep, beiden wonende te Sneek; geboorteaangifte door de vader Dirk DEDEN; met twee getuigen: Johannes van AKKEREN, 49 jr, klerk, en Herre KAMPEN, 39 jr, klerk, beiden wonende te Sneek. (w.g.: D.Deden, J.v.Akkeren, H.Kampen; geboorteaktenr.191, aktedatum 8 juli 1899 gemeente Sneek). Johan DEDEN werkte als etaleur & decorateur bij het warenhuis Vroom & Dreesmann N.V., tot zijn pensionering ruim dertig jaren bij V & D rayon Den Haag. Hij was tevens kunstschilder van landschappen, gebouwen, etc. Johan DEDEN is overleden te Leidschendam 9 januari 1981. Johan DEDEN huwde te Rotterdam (Burgerlijke Stand, huw.-index Gemeente Rotterdam: "van DEDEM") B.St./Kerk 14 april 1926: Gerarda Maria ("Grada") SNIEDER, geboren te Rotterdam op 9 februari 1902, mode-ontwerpster & coupeuse dameskleding; Gerarda Maria DEDEN-SNIEDER is overleden te Zoetermeer 16 februari 1986. Uit dit huwelijk vijf kinderen, drie zonen en twee dochters: Familietak DEDEN-SNIEDER, nakomelingen in Nederland en elders./ From this marriage five children, three sons and two daughters: Family branch DEDEN-SNIEDER, descendants in the Netherlands and elsewhere. //

14 Apr.1926 Rotterdam, prov.ZH, Nederland; burg.stand huwelijk 14-04-1926 gemeente Rotterdam (rotterdam.digitalestamboom.nl, bron Rotterdam 1926 d104v, wiewaswie.nl.) bruidegom Johan Deden, leeftijd 2 6 jaren, geboren te Sneek, vader Dirk Deden, moeder Helena Hamers; bruid Gerarda Maria Snieder, leeftijd 24 jaren, geboren te Rotterdam, vader Gerardus Johannes Petrus Snieder, moeder Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

20nov1961 ‘s-Gravenhage (wiewaswie.nl, cbg.nl,
CBG fam.adv.20nov1961, HAMERS, tot 1970, pag.43.)


Heden overleed tot onze grote droefheid, na een kortstondige ziekte,
tijdig voorzien van het H. Sacrament der zieken onze lieve en zeer zorgzame
vader, behuwd-, groot-, overgrootvader en oom,
MATHIJS HAMERS
weduwnaar van Johanna Jongerhuis,
op de leeftijd van 92 jaar.

Uit aller naam, N. A. M. HAMERS
‘s-Gravenhage, 20 november 1961
de Sillestraat 135

Liever geen bezoek aan huis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
St.-Antoniushove te Voorburg. Bezoekuren dinsdag van 7-8 uur, woensdag van 2-4 uur.
Rozenkransgebed woensdagavond om 8 uur in de Parochiekerk van O.L. Vr. van Goede Raad
Bezuidenhoutseweg. Donderdag 23 november dezer zijn in deze kerk de stille H.H. Missen
om 7.30 en 8 uur; de plechtige H. Mis van Requiem om 10 uur, waarna de begrafenis in
het familiegraf op de R.K. Begraafplaats, Binckhorstlaan. Aankomst ongeveer 11.15 uur.
__________________________________________________________________________________________
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 18 Jun 2017Created 29 Jul 2017 using Reunion for Macintosh